Sofilantjes anniversary blogtour

06:00 studio bellevi 30 Comments


Haal de taart maar in huis en zet er 2 kaarsjes op, want dat is het aantal dat Anne van Sofilantjes nu mag uitblazen. De tijd vliegt toch echt wel. Ik zou zeggen dat ze al veel langer meedraait eigenlijk :) Wie Anne wat kent of volgt weet dat ze een toegewijde dame is die vol verrassingen zit. Zo organiseert ze speciaal ter ere van de 2e verjaardag van haar eigen "Sofilantjes" een blogtour. En ik vond het reuze dat ik er aan mocht meewerken.

Let's bring on the cake and put 2 candles on it, because that's exactly the number of candles Anne from Sofilantjes may blow out. Time really does fly! Honestly, i would have thought she's much longer in business than that :) Who follows Anne knows she's a dedicated woman full of surprises. Especially for this 2nd anniversary she organised her very own "Sofilantjes" blogtour. And i really enjoyed to be a part of it.

Het thema van deze blogtour is hacks / mash-ups. Ik moet al niet zeggen voor welk onderdeel ik heb gekozen zeker? :) Juist, de hack. Veel leuke patronen om tussen te kiezen, maar ik ging voor het allereerste patroon dat Sofilantjes ooit heeft uitgebracht: de summer surprise! En dat brengt me meteen tot het eerste leuke onderdeel. Speciaal voor deze blogtour heb ik een GRATIS tutorial geschreven die ik mag delen. De summer surprise werd niet "gepimpt" maar "gepeplumd" :)

The theme of the blogtour is hacks / mash-ups. No need to tell you what i've chosen i suppose? :) Right, the hack! Lots of fun patterns to choose from, but i've chosen for the very first pattern ever that Sofilantjes released: the summer surprise! Which leads me to the first fun part. Especially for this blogtour i've written a FREE tutorial that i may share with you. I didn't "pimped" the summer surprise but i have "peplumed" it :)

Tutorial : de Summer Surprise Peplum / the Summer Surprise PeplumStap 1 - Step 1 : koop het patroon en stof / buy the pattern and select fabric

Hoe beginnen we daar aan? Eerst en vooral koop je het origineel patroon van de Summer Surprise aan bij Sofilantjes. Kies een stofje uit je stoffenkast of koop gewoon wat nieuwe stof :) Ik haalde voor deze gelegenheid een prachtige zomersweat boven van Eva Mouton. Mayke haar knuffel is immers een konijn, dus dat zou zeker in de smaak vallen. En waar huppelen de konijntjes graag? Tussen de bloemetjes! Ik koos dus een bloementricot als accentstof. Ik zou zeggen, laat je eens gaan in het combineren ;)

How do you get started? First of all buy the original pattern of the Summer Surprise in the Sofilantjes shop. Pick some fabric from your - secret - stash or just buy some more new fabrics. For this occation i used a magnificent fabric designed by Eva Mouton. Mayke her favorite cuddly toy is a bunny, so i was sure in advance that this would be a hit. And where do bunnes like to hop around? Between the flowers! So i used a stretch fabric with black and white flowers as an accent. I would say, go wild while making combinations ;)

Stap 2 - Step 2 : bestaande patroondelen aanpassen / adapt the pattern pieces

Knip en plak alle patroondelen, en teken de juiste maat over. Leg het voor- en achterpand voor je. Meet de borst- en tailleomtrek van het/je kind. Het buikje is vaak dikker dan de poep, vandaar neem ik de tailleomtrek. Indien dat niet het geval is, neem dan de heupomtrek. Om een idee te geven, mijn 4-jarige heeft 58 borstomtrek en 55 tailleomtrek. Het patroon is inclusief naadwaarde dus wat doe je nu, je herberekent de borst- en tailleomtrek. Hoe doe je dat?

Vb: 58 cm moet de afgewerkte borstomtrek zijn -> 58 / 4 = 14,5 cm + 1 cm = 15,5 cm breed moet het borstdeel zijn van elk patroondeel (en je hebt er 2). Hetzelfde voor de taille -> 55 / 4 = 13,75 cm + 1 cm = 14,75 cm (rond dat maar naar boven af).

Neem nu beide patroondelen. Meet van aan de kant van de stofvouw naar de zijkant wat je hierboven hebt berekend en zet een markering. De puntjes kan je nu door 1 rechte lijn verbinden.

Cut and create the whole pattern with the pattern pieces. Draw the correct size. Place the front and back piece in front of you. Measure the chest and waist of the/your child. The waist is mostly larger than the hip, so that is why i use the waist measurements. If that is not the case with your child, use the hip measurements. For example my 4-year old measures 58cm for the chest and 55 cm waist. The seam allowance is included in the pattern so you have to calculate it again. How do you do that?

Ex.: 58 cm should be the finished chest -> 58 / 4 = 14,5 cm + 1 cm = 15,5 cm should be the measure of each pattern piece (you have 2 pattern pieces). Same for the waist -> 55 / 4 = 13,75 cm + 1 cm = 14,75 cm (you may take 15 cm here).

Now take both pattern pieces. Measure from the fold to the side what you calculated earlier. Put marks on the pattern. Now connect these marks by one straight line.


Dan krijg je zulke 2 (doorlopende) lijnen. Nu tekenen we de taillelijn. Meet hiervoor van aan de oksel tot waar de taille moet komen. Bij mij was dat 15 cm (tip: meet gewoon een bestaand kleedje na). Teken vervolgens een loodrechte (stippel)lijn op de eerder nieuwe getekende lijn. Knip nu af op de doorlopende lijnen en op de stippellijnen. Let op, je moet aan de stippellijnen nog extra naadwaarde van 1cm bijtekenen op je stof! Om dat niet te vergeten schrijf ik dat bij op het patroon alvorens de stof uit te knippen.

Then you get 2 (fluent) lines. Now we have to draw the waistline. Measure from armhole to where you want the waist to be. For my daughter it was at 15 cm (hint: just measure on an existing dress). Now draw a new right angled (dotted) line on the other line. Cut out your new pattern pieces on the fluent lines and the dotted lines. Be careful that you add seam allowance where the dotted lines were before cutting the fabric. To make sure you don't forget i Always write it down on the pattern pieces before cutting the fabric.

Stap 3 - Step 3 : de peplum tekenen / drawing the peplum

Hiervoor werk je het best met een passer. Bij gebrek aan een passer kan je een touwtje en een potlood gebruiken. Neem een stuk patroonpapier en plooi het dubbel.

The most easy way to draw a peplum is with a pair of compasses. When you don't have that, you can use a string and a pencil. Take a piece of pattern paper and fold it in half.
Meet de breedte van 1 pand (hier 15 cm). Aangezien je het knipt aan de stofvouw tel je dat dubbel, dus we vertrekken van 30 cm. Deel dat bedrag door 1,57 cm (30 / 1,57 = 19,1 cm). Stel je passer in op een breedte van 19,1 cm en teken een cirkel.
Dan bepaal je de lengte van de peplum. Ik nam 10,5 cm. Teken nu evenwijdig met de gebogen lijn op 10,5 cm een nieuwe lijn. Knip dit uit et voila, dit is het peplum patroondeel! Controleer even of het past aan het bovenstuk

Measure the width of 1 upper body pattern piece (here it was 15cm). Since you have cut this pattern piece on the fold you have to count that twice, so we start calculating from 30 cm. Divide that number by 1,57 cm (30 / 1,57 = 19,1 cm). Now set your pair of compasses to a width of 19,1 cm and draw a circle. Now it's time to decide how long you want your peplum to be. I took 10,5 cm. Now draw a new parallel line on 10,5 cm. Cut out the new pattern piece and done! This is the peplum pattern piece. Time to check if the peplum piece matches the upper piece.

Je hebt nu 1 half patroondeel dat je aan de stofvouw moet leggen. Je knipt deze dus 2 keer uit (aan de stofvouw) en voegt overal nog naadwaarde toe (1 cm overal, zoom neem ik steeds 3cm).

That's it, you now have 1 (half) pattern piece. You have to cut out the peplum pattern piece 2 times (on the fold) in fabric and make sure you add seam allowance everywhere (1 cm, except for the hem i always take 3 cm).

Stap 4 - step 4 : ineen naaien / sewing it up

Naai alle delen in elkaar zoals beschreven in de instructies stap 1 tot en met 14 (enkel de nieuwe bovenpanden te verwerken dus).

Sew all pieces together as described in the instructions from step 1 to step 14 (only the new upper pieces to use)
Naai dan de zijnaden van de rechte rokdelen, en de zijnaden van de peplum.
Sew the sides of the straight skirt and the sides of the peplum together.

Stap 5 - step 5: alles samenvoegen - sewing all pieces together

Leg het bovendeel voor je met de goede kant van de stof naar buiten, en de voorzijde naar boven gericht. Schuif daar (goede kanten op elkaar - slechte kant naar u gericht) de peplum over en speld de taillenaden samen. Schuif hierover nog het rechte rokpand (goede kanten op elkaar - slechte kant naar u gericht) en speld deze er ook aan. Hersteek hiervoor gewoon de speldjes. Naai nu de ganse taillenaad en let op dat er geen plooien in de peplum komen.

Put the body piece in front of you - right side out - with front side facing up. Slide (right sides together - bad side facing out) the peplum over the body piece and pin the waistline together. Then slide the straight skirt (right sides together - bad side facing out) over this piece and pin the waistlines of the 3 pieces together using the pins again. Now sew the whole waistline and make sure you don't get pleads.


Stap 6 - step 6 : naai de zomen en bewonder je werk - sew the hem of the peplum and straight skirt, now admire your work


Onlangs zag ik hoe Lindsy - de straffe madam achter Stannel - een leuk labeltje maakte. Dat is toch iets wat me is bijgebleven. Dus ik volgde haar voorbeeld. Sommige mensen hangen kunst in hun living, wij kunnen zeggen dat Eva Mouton aan ons kleed hangt :)

I recently spotted how Lindsy of Stannel sewed a cute label. That is something that i remembered. So i actually did the same thing because it was so nice. Some people put art in their living room, but we can say that Eva Mouton is on our dress :)


"Een peplumjurk, is dat wel iets voor kleine dametjes" hoor ik sommigen denken. Wel, ik hou van zwier en schattige silhouetten. Dus ik laat een reeks foto's op u los, en het oordeel mag u zelf vellen :)

I already know that some people think: "a peplum dress, is that wearable for little girls"? Well, i love swing and cute silhouettes. So i now present you a range of pictures, and you may answer that question yourself :)


Voor geval er nog twijfel is, hebben we uiteraard ook de flexibiliteit buitenshuis getest :)
In case there would still be doubt, we also tested the flexibility outside :)

Restjesverwerking met konijnen / Sewing the last fabric pieces with bunnies

Ik probeer systematisch iets leuks te doen met de stofrestjes. En deze stof blaakt gewoon van leuke details. Dus ik knipte 2 gespiegelde konijnen uit, maakte nog een extra labeltje, en vulde het op tot een fluffy konijn.

I try to use the remaining fabric in a creative way. And this fabric is really full of fun detais. So i've cut out 2 bunnies, made another extra label, and stuffed it to a fluffy bunny.

SURPRISE

Maar is nog veel meer leuks in deze blogtour! Je kan verschillende patronen winnen en meters stof via een GIVE-AWAY. Klik daarvoor door naar de Rafflecopter. Bovendien kan je op andere blogs die deelnemen aan de blogtour nog leuke tutorials vinden (klik hieronder even door).

Is het dat? Neen! Ik mag jullie nog verklappen dat je met de code "CELEBRATE" bij Sofilantjes op alle losse patronen maar liefst 25% korting krijgt (van 23-29 mei 2016). Altijd prijs dus!

But there is more in this blogtour! You can win multiple patterns and lots of fabric in a GIVE-AWAY. On the other participating blogs you can find more tutorials. You can find the links to their blogs below.

Is that it? No! I can offer you a 25% discount when you use the code "CELEBRATE" in the Sofilantjes shop (no bundle packs) from 23 - 29 may 2016. Winnings guaranteed there :)

PROFICIAT EN BEDANKT ANNE - THANKS AND CONGRATULATIONS ANNE

Doorklikken naar andere deelnemers in de blogtour:


Eveneens een dikke merci aan alle sponsors.


En waag hier zeker nog je kans via de Rafflecopter:

a Rafflecopter giveaway
Patroon: Summer Surprise van bij Sofilantjes
Stof: Eva Mouton van bij Lanalotta

You Might Also Like

30 opmerkingen:

 1. Deze is echt super leuk! Moet ik ook eens doen!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Oh, wat een dametje!!! Heerlijk! Dat patroontje heb ik, dus deze moet ik onthouden!! Keileuk gedaan!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Keimooi en zacht stofje waar je lekker vrij in kan bewegen, welk kind wil dat nu niet?! Hierin kan ze rondhuppelen als een konijntje!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Oké, de peplum is super leuk, maar wat het helemaal af maakt is die mega schattige konijnenverrassing :)
  Zoals altijd weer een geweldige creatie!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Wat een dametje, maar wat een goed idee voor een hack, super!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. leuke hack, en wat een prachtige stof!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Heel leuk deze jurk, die ga ik zeker eens proberen te maken!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. prachtig deze! een echt madammeke :)

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Superleuke hack! Eentje die ik ook al lang wil maken. Rond kerst hing er iets gelijkaardigs in H&M en daar nam ik toen een foto van. Jouw jurkje doet me er weer aan denken. Bedankt voor de tutorial!

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Dit heb je weer met glans doorstaan!! 'T is een echt madammeke zo ūüėĄ

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Ooh zo leuk!! Die peplum is geweldig :-)
  En ik hou ook van het strikje op de achterkant ... ik kende het patroontje niet, maar zag dat het origineel was aan de Summer Dress. Ik maakte zelf al eens een hack van de Julia Sweater en voegde er net een strik aan toe! :-D

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Very cool thank you! Such a cute dress. That's always been my favorite pattern of hers, so it's cool to see in a different way!

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Een damesjurk in het klein, mooi gedaan Evi!

  BeantwoordenVerwijderen
 14. heel mooi, bang bang kopenhagen in een eva mouton jasje

  BeantwoordenVerwijderen
 15. This is a great tutorial to give the Summer Surprise a very different look.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Wauw!!! Schattig en sjiek! Echt geslaagd!

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Wauw!!! Schattig en sjiek! Echt geslaagd!

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Wearing mama's heels - so darling!

  BeantwoordenVerwijderen
 19. i LOVE this version of the Summer Surprise! adding a peplum is a great idea.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. i LOVE this version of the Summer Surprise! adding a peplum is a great idea.

  BeantwoordenVerwijderen